Energiedistributienetwerken

Binnen het domein van de energiedistributienetwerken is Heinen Electrotech vooral actief op het vlak van de middenspanning. Wij nemen alle facetten van de « sleutel-op-de-deur » aansluiting van onze industriële klanten voor onze rekening.

Wij zijn eveneens partner van de grote stroomleveranciers van het land. Wij plaatsen voor hen nieuwe distributiecabines en sluiten ze aan. Deze opdrachten krijgen wij vaak via meerjarige kaderovereenkomsten.

Wij treden ook geregeld op bij de renovatie of de verbouwing van MS-posten. 

Deze werken omvatten vaak de planning en de realisatie van het bedieningsgedeelte.

Het leggen van ondergrondse kabels, de constructie van gebouwen of de levering van prefabgebouwen maken ook vaak deel uit van de opdracht. 

Bij deze werkzaamheden zorgen wij voor de coördinatie met onze onderaannemers, zodat de eindklant in elke fase van het proces slechts één gesprekspartner heeft.