Heinen Electrotech

Heinen Electrotech biedt totaaloplossingen aan voor alle elektrotechnische aspecten van professionele installaties.

Bij de verwezenlijking van elk project wordt voortdurend toegezien op de technische kwaliteit en worden de overeengekomen verbintenissen en termijnen strikt nageleefd. Daarnaast is de veiligheid van alle betrokkenen uiteraard een van onze prioriteiten.

Dankzij zijn gespecialiseerde technici en zijn studiebureau verleent Heinen Electrotech aan zijn klanten een heel ruime waaier van diensten: advies, bestekken, studies, ontwerpen, engineering en opvolging van het uitvoeringsproces.

Naast zijn teams van gekwalificeerde arbeiders op de werven beschikt Heinen Electrotech over een eigen werkplaats die zich toelegt op de verwezenlijking van schakelborden van elk type.

  • Middenspannings- en laagspanningsinstallaties
  • Elektrotechnische werken binnen het domein van de spoorwegen
  • Ontwikkeling van schakelborden
  • Optische vezelkabels 
  • Alarm- en bewakingssystemen
  • Fotovoltaïsch materiaal